Ο ακρογωνιαίος λίθος, το κέντρο βάρους ή όπως αλλιώς κι αν χαρακτηρίσουμε την μάσκα στην διαδικασία του τραγουδιού, γίνεται αμέσως αντιληπτό το πόσο τεράστια σημασία έχει για την ποιότητα, τη δύναμη και την ομοιογένεια του ήχου! Ο έλεγχος της διαφραγματικής αναπνοής (βλ. σχετικό άρθρο), η οποία βρίσκει άνοιγμα και χώρο στην στοματοφαρυγγική κοιλότητα (βλ. σχετικό άρθρο για το στόμα) και η "στόχευση" του ήχου στο αντηχείο της μάσκας, μας δίνουν τον σωστό προσανατολισμό για την κατάκτηση της ομοιογένειας, του όγκου και των δυναμικών στο φωνητικό όργανο.

Η ενεργοποίηση της μάσκας στο τραγούδι είναι μαζί με την στήριξη της αναπνοής τα δύο ίσως πιο σημαντικά στοιχεία, που μαθαίνει αρχικά ο τραγουδιστής/τρια και τα οποία συνεργάζονται για την επίτευξη της ομοιογένειας και της δύναμης (δηλαδή την ικανότητα “προβολής”) στον ήχο, σε πρώτο επίπεδο. Σχεδόν ταυτόχρονα και όσο  βελτιώνεται η ανταπόκριση και η συνλειτουργία αυτών των δύο, εισέρχεται με εξαιρετικά σημαίνοντα ρόλο και το στόμα με την συνδρομή του “θόλου” της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας και της καλής άρθρωσης, ώστε να ολοκληρωθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εκφορά του ήχου του φωνητικού οργάνου.

΄Οταν ο ήχος δεν οδηγείται στην μάσκα, τότε το αποτέλεσμα που ακούγεται είναι μια φωνή αδύναμη, θαμπή, με μπάσες κυρίως συχνότητες, χωρίς ισχυρή “παρουσία”, (δύναμη και προβολή) και ανίκανη να διατηρήσει έναν ομοιογενή ήχο σε όλη της την έκταση.
Μια ακόμα χειρότερη συνέπεια της αδυναμίας “παρουσίας” του ήχου στη  μάσκα είναι η σταδιακή κούραση της φωνής, με αποτέλεσμα την εμφάνιση βραχνάδας, πόνου και σε πιο προχωρημένο στάδιο, την πρόκληση κάλου ή πολύποδα στις φωνητικές χορδές.
Είναι απαραίτητο ο τραγουδιστής/τρια να κατανοήσει πώς ακριβώς θα “στείλει” τον ήχο στην μάσκα και να μάθει να αναγνωρίζει πότε το επιτυγχάνει και πότε όχι, ώστε να αναπτύξει ένα δυνατό προσωπικό κριτήριο, το οποίο θα τον προστατεύει από τους προαναφερθέντες “κινδύνους”.

Τονίζω στο σημείο αυτό, την τεράστια σημασία της απόλυτης κατανόησης της αίσθησης της μάσκας, επειδή είναι πολύ σύνηθες να θεωρεί κάποιος τραγουδιστής/τρια, ότι έχει ενεργοποιήσει την μάσκα του, μόνο και μόνο επειδή κατορθώνει να παράγει έναν ήχο ένρινο… αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Η ενεργοποιημένη μάσκα σε όλη την έκταση της φωνής εξασφαλίζει ομοιογένεια στον ήχο, αφού αφενός στις ψηλές νότες δίνει δύναμη και όγκο (με την συνδρομή της κατάληλης πίεσης αέρα μέσω της στήριξης της διαφραγματικής αναπνοής), αφετέρου στις χαμηλές νότες διατηρεί την “παρουσία” του ήχου, “ανυψώνει” και “καθαρίζει” τις συχνότητες, που έχουν την τάση να “βαραίνουν”.

Τέλος, όταν συμπράξουν και τα τρία στοιχεία Στήριξη – Στόμα – Μάσκα, τότε επιτυγχάνεται ο πλεόν “ανοιχτός”, δονούμενος από ενέργεια, με όγκο και δυναμικές, ήχος.