΄Ενας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει πολύ την ποιότητα της εκφοράς του ήχου μιας φωνής αλλά και την άρθρωση, είναι το στόμα. 
Ο τραγουδιστής οφείλει να μάθει να αρθρώνει σωστά και να έχει ομοιογενή ήχο (βλ. σχετικό άρθρο για τον ήχο). Αυτός είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται  με την συνλειτουργία των τριών στοιχείων αναπνοή – στόμα – μάσκα. 
Στην προκειμένη περίπτωση, το στόμα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο για την επίτευξη της καλής άρθρωσης, του όγκου αλλά και της ομοιογένειας του ήχου, με την συνδρομή κυρίως της λεγόμενης μάσκας, για την οποία θα γίνει εκτενής λόγος στο επόμενο άρθρο. 

Είναι πολύ σημαντικό ο τραγουδιστής να μελετά την άρθρωση και ειδικά την εκφορά των φωνηέντων, μπροστά στον καθρέφτη, όπου θα μπορέσει να παρατηρήσει, να ελέγξει και να διαχειριστεί το άνοιγμα και το σχήμα του στόματος, αναλόγως. Τα φωνήεντα πρέπει να ακούγονται καθαρά και “στρογγυλά”, ως εκ τούτου το στόμα (μαζί με όλους τους μύες που “δουλεύουν” ταυτοχρόνως) θα πρέπει να είναι εύπλαστο και ελεύθερο, πολύ εκφραστικό αλλά και χαλαρό. 

Το επόμενο βήμα για την κατάκτηση του “καθαρού” φωνήεντος και του “στρογγυλού” ήχου είναι η δημιουργία του λεγόμενου “θόλου” στην στοματοφαρυγγική κοιλότητα! 
Αυτό επιτυγχάνεται με την αντίληψη της ανύψωσης του μαλακού ουρανίσκου (μαλακή υπερώα) η οποία φαίνεται καθαρά από την ταυτόχρονη ανύψωση της σταφυλής. Αυτός ό “θόλος” αποτελεί ένα άνοιγμα, μια “διεύρυνση” του χώρου στην στοματοφαρυγγική κοιλότητα και είναι ο παράγοντας εκείνος που προσδίδει τον λεγόμενο “όγκο” και τον εμπλουτισμό σε αρμονικές, στον ήχο της φωνής.

΄Ολα τα παραπάνω,  σε ταυτόχρονη λειτουργία με την στήριξη της διαφραγματικής αναπνοής (βλ. σχετικό άρθρο) και την “στόχευση” του ήχου στην μάσκα (θα γίνει εκτενής αναφορά στο επόμενο άρθρο), μας δίνουν τον σωστό προσανατολισμό για την κατάκτηση της ομοιογένειας, του όγκου και των δυναμικών στο φωνητικό όργανο!