• ήχος : άρθρωση και όγκος

ήχος : άρθρωση και όγκος

΄Ενας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει πολύ την ποιότητα της εκφοράς του ήχου μιας φωνής αλλά και την άρθρωση, είναι το στόμα. 
Ο τραγουδιστής οφείλει να μάθει να αρθρώνει σωστά και να έχει ομοιογενή ήχο (βλ. σχετικό άρθρο για τον ήχο). Αυτός είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται  με την συνλειτουργία των τριών στοιχείων αναπνοή – στόμα – μάσκα. 

  • ήχος : έλεγχος της διαφραγματικής αναπνοής

ήχος : έλεγχος της διαφραγματικής αναπνοής

Το πρώτο και σημαντικότερο κεφάλαιο σε σχέση με το “άνοιγμα” του ήχου μιας φωνής είναι αδιαμφισβήτητα η αναπνοή.  
Το πόσο μεγάλη σημασία έχει η αναπνοή για το τραγούδι, όπως και για οποιοδήποτε άλλο πνευστό μουσικό όργανο, είναι κάτι το απολύτως κατανοητό. 
Ακόμα πιο σημαντικό είναι όμως να κατανοήσουμε και να διαχωρίσουμε την τεράστια αξία που έχει η λεγόμενη “διαφραγματική αναπνοή" έναντι της “ρηχής” αναπνοής. 

  • εν αρχήν ήν ο ήχος

εν αρχήν ήν ο ήχος

Εισαγωγή στην έννοια του ήχου
Συνειδητά ή ασυνείδητα το πρώτο στοιχείο που προσλαμβάνουμε όταν ακούμε μια φωνή να τραγουδά είναι πάντα ο ήχος της. 
Και είναι πάλι θέμα γούστου και πολλών άλλων συνειδητών και ασυνείδητων παραγόντων, το αν θα μας αρέσει ή όχι.
Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποια αντικειμενικά στοιχεία που συνιστούν τον "ωραίο ήχο" σε μια φωνή.